Sluit je aan bij het Platform Ervaringsdeskundigheid

Sluit je aan bij het Platform Ervaringsdeskundigheid!

Organisaties in de regio groot Utrecht die werkzaam zijn op het terrein van Zorg en Welzijn zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij het Platform. Ook organisaties die nu nog niet werken met ervaringsdeskundigheid zijn welkom om zich aan te sluiten.

Het Platform Ervaringsdeskundigheid Zorg & Welzijn is een proactief netwerkverband waarin dertien zorg en welzijn instellingen participeren. Werkzaam op het terrein van de ggz, maatschappelijke opvang of beschermd wonen. Ervaringsdeskundigheid is niet meer weg te denken uit de praktijk van Zorg & Welzijn.  Het Platform fungeert als kennisbron en als kwartiermaker van Ervaringsdeskundigheid in de regio Utrecht. En is aanspreekpunt voor de aangesloten instellingen. De ondersteuning van het Platform in de vorm van een coördinator wordt gefinancierd door de aangesloten organisaties.


 
Altrecht
Kwintes
Wij 3.0
BTO
Tussenvoorziening
Moviera
Leger Des Heils
hoge school Utrecht
Umah hai
Lister
GGZ Centraal
Lokalis

hope


Neem direct contact op