studenten in opleiding tot ervaringsdeskundige aan de SBE-opleiding bij ROC Midden Nederland

Platform Ervaringsdeskundigheid Zorg & Welzijn

Ervaringsdeskundigheid binnen Zorg & Welzijn

Ervaringsdeskundigheid is belangrijk binnen de praktijk van Zorg & Welzijn. Het Platform Ervaringsdeskundigheid vormt een krachtig netwerkverband. Met dertien zorg- en welzijnsorganisaties is een convenant gesloten. Deze organisaties participeren en leveren een grote bijdrage aan het Platform. Wij vormen met elkaar een kennisbron. Ook is het Platform Ervaringsdeskundigheid kwartiermaker voor ervaringsdeskundigheid in de regio Utrecht.

Onderwijs

Het Platform ontwikkelt door samen met erkende opleidingen. Ervaringsdeskundige opleidingen zijn inmiddels van niveau 2 tot en met niveau 6 ontwikkeld. Ook het Platform heeft samen met het ROC Midden Nederland de SBE opleiding ontwikkeld. Dit is een tweejarige Mbo-4 opleiding. Deze opleiding sociaal begeleider met ervaringsdeskundigheid start jaarlijks in januari.

Borgen ervaringsdeskundige inzet

Bij het implementeren en borgen van ervaringsdeskundige inzet komt veel kijken. Het is van belang om met en van elkaar te leren. En best practices te ontwikkelen. Daarom komen in het Platform  dilemma’s  rondom de inzet van ervaringsdeskundigheid op tafel. Het stevig verankeren en het inzet duurzaam maken van ervaringsdeskundigen is van belang. Hoe maak je de ervaringsdeskundige inzet beter zichtbaar binnen teams? Dit vraagt het bespreekbaar maken van verborgen uitsluitingsmechanismen. En het in dialoog gaan over stigmatisering. En last but not least het reflecteren van teammanagers en medewerkers op het eigen handelen.

Informatiebijeenkomsten SBE-opleiding in mei en juni

Wil jij ook gaan werken als begeleider met ervaringsdeskundigheid? Kom naar naar onze informatie bijeenkomst!. Het Platform Ervaringsdeskundigheid Zorg & Welzijn regio Utrecht organiseert samen met ROC Midden Nederland Informatiebijeenkomsten over de SBE-opleiding die weer in januari 2025 gaat starten.

De bijeenkomst vindt plaats op het ROC

Plaats : ROC Midden Nederland, Lokaal F 1.30 op de eerste verdieping, Harmonielaan 1, 3438 ED, Nieuwegein

Datum : 13 juni en 11 juli

Tijd      : 15.30 -17.00 uur

Wat kan je verwachten?
1.    Informatie over de opleiding. De SBE-opleiding is een verkorte Mbo-4 opleiding en duurt 2 jaar. Deze middag zijn er (oud) leerlingen en docenten aanwezig. Wil je meer weten? Kom dan naar een van de bijeenkomsten.
Je krijgt onder meer antwoord op de volgende vragen:
Welke vooropleiding heb je nodig?
Hoe zwaar is de opleiding?
Wat ga je leren?

2.    Om deze opleiding te kunnen volgen heb je een stage- of leerwerkplek nodig. Op deze middagen zijn een aantal organisaties aangesloten bij het Platform ook aanwezig. Zij kunnen je vertellen wat het inhoudt om een stage- of leerwerkplek te gaan vervullen. Ook geven zij aan wat er mogelijk nog nodig kan zijn voor jou om te gaan oppakken voor je een plek kunt krijgen.
Kortom. Kom en stel al je vragen!

Nieuwsgierig geworden en heb je interesse? Meld je dan aan via deze online link:
https://lnkd.in/e8bgVbKg

studenten in opleiding tot ervaringsdeskundige aan de SBE-opleiding bij ROC Midden Nederland
studenten in opleiding tot ervaringsdeskundige aan de SBE-opleiding bij ROC Midden Nederland

Activiteiten

Het Platform Ervaringsdeskundigheid Zorg en Welzijn:

  • organiseert jaarlijks verschillende themabijeenkomsten voor stagebegeleiders van studenten die de SBE-opleiding bij ROC Midden Nederland volgen.
  • organiseert jaarlijks themabijeenkomsten voor leidinggevenden van teams met ervaringsdeskundige medewerkers.
  • Heeft samen met RocMNL de beroepsopleiding Sociaal Begeleider met ervaringsdeskundigheid (SBE) ontwikkeld. Deze tweejarige Mbo-4 opleiding wordt gegeven bij het ROC op de Harmonielaan 1 in Nieuwegein.
  • is betrokken geweest bij de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn MBO – AD – HBO ervaringsdeskundigheid.
  • onderhoudt contacten met het UWV, de gemeente Utrecht. En ondersteunt de samenwerking tussen de aangesloten organisaties onderling en de onderwijsinstellingen.
  • biedt hulp aan organisaties bij het invoeren van ervaringsdeskundigheid.
  • is betrokken bij het project; het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen van o.a. de Vereniging van Ervaringsdeskundigen.
  • neemt deel aan activiteiten rondom het thema ervaringsdeskundigheid, zoals het project Maatje Achter de Voordeur van Moviera en Movisie
  • sluit aan bij de ontwikkelingen rond het thema ervaringsdeskundigheid en is verbonden met Enik Recovery College.

 
GGZ Centraal
Altrecht
Kwintes
Wij 3.0
Tussenvoorziening
Moviera
Leger Des Heils
hoge school Utrecht
Umah hai
Lister