Platform Ervaringsdeskundigheid Zorg & Welzijn

Ervaringsdeskundigheid is niet meer weg te denken uit de praktijk van Zorg & Welzijn. Het Platform Ervaringsdeskundigheid Zorg & Welzijn is een krachtig netwerkverband, waar dertien zorg- en welzijnsorganisaties aan deelnemen. Daarnaast participeren enkele onderwijsinstellingen op mbo-, ad- en hbo-niveau. Het Platform is een kennisbron en functioneert als kwartiermaker voor ervaringsdeskundigheid in de regio Utrecht en als aanspreekpunt voor de aangesloten organisaties. Bij het implementeren en borgen van ervaringsdeskundige inzet binnen het domein van Zorg & Welzijn is het van belang om met en van elkaar te leren en best practices te ontwikkelen. In het Platform komen dilemma’s en vraagstukken rondom het inzetten van ervaringsdeskundigheid in organisaties op tafel.  Het stevig verankeren (lees de inzet duurzaam maken) van de positie van de (toekomstige) ervaringsdeskundigen is  van groot belang. De Platform leden werken met elkaar aan het zichtbaar maken van de ervaringsdeskundige inzet binnen de teams van zorg en welzijn. Dit vraagt het bespreekbaar maken van verborgen uitsluitingsmechanismes, stigmatisering en het reflecteren van teammanagers en medewerkers op het eigen handelen.

Het Platform richt zich enerzijds op het gezamenlijk (door) ontwikkelen – onderwijs en werkveld- van (erkende) opleidingen tot ervaringsdeskundige. Dit op meerdere niveaus, van niveau 2 tot en met niveau 6. Momenteel zijn opleidingen op niveau 4 en 5 (Associate Degree) ontwikkeld. Daarnaast houdt het Platform zich bezig met het versterken en borgen van de ervaringsdeskundige inzet (breed) binnen organisaties in hun regio’s. Dit alles in nauwe samenwerking met de aangesloten organisaties.

BGE-opleiding
BGE-opleiding

Activiteiten

Het Platform Ervaringsdeskundigheid Zorg en Welzijn:

  • organiseert jaarlijks verschillende themabijeenkomsten voor stagebegeleiders van studenten die de SBE-opleiding bij ROC Midden Nederland volgen.
  • organiseert jaarlijks themabijeenkomsten voor leidinggevendenvan teams met ervaringsdeskundige medewerkers.
  • werkt samen met het onderwijs- en werkveld aan het verder ontwikkelen en professionaliseren van (erkende) opleidingen ervaringsdeskundigheid. Zo heeft het Platform ervoor gezorgd dat de beroepsopleiding Sociaal Begeleider met ervaringsdeskundigheid (SBE) in Utrecht bij ROC Midden Nederland van start kan gaan per februari 2021. Deze opleiding wordt gegeven bij het ROC op de Schooneggendreef of bij Enik Recovery College door ROC Midden Nederland in Utrecht.
  • is betrokken geweest bij de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn MBO – AD – HBO ervaringsdeskundigheid.
  • onderhoudt contacten met het UWV, de gemeente Utrecht en ondersteunt de samenwerking tussen de aangesloten organisaties onderling en de onderwijsinstellingen.
  • biedt ondersteuning aan organisaties bij het invoeren van ervaringsdeskundigheid.
  • neemt deel aan activiteiten rondom het thema ervaringsdeskundigheid, zoals het project Maatje Achter de Voordeur van Moviera en Movisie en het project ontwikkelen kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen van o.a. de Vereniging van Ervaringsdeskundigen.
  • sluit aan bij de ontwikkelingen rond het thema ervaringsdeskundigheid en is verbonden met Enik Recovery College.