studenten in opleiding tot ervaringsdeskundige aan de SBE-opleiding bij ROC Midden Nederland

Platform Ervaringsdeskundigheid Zorg & Welzijn

Ervaringsdeskundigheid binnen Zorg & Welzijn

Ervaringsdeskundigheid is niet meer weg te denken uit de praktijk van Zorg & Welzijn. Het Platform Ervaringsdeskundigheid is een krachtig netwerkverband. Met dertien zorg- en welzijnsorganisaties is een convenant gesloten. Deze organisaties participeren en leveren een grote bijdrage aan het Platform. Wij vormen met elkaar een kennisbron. Ook is het Platform Ervaringsdeskundigheid kwartiermaker voor ervaringsdeskundigheid in de regio Utrecht.

Onderwijs

Het Platform werkt aan het gezamenlijk (door) ontwikkelen – onderwijs en werkveld- van (erkende) opleidingen tot ervaringsdeskundige. Dit op meerdere niveaus, van niveau 2 tot en met niveau 6. Momenteel zijn opleidingen op niveau 4 en 5 (Associate Degree) ontwikkeld. Op dit moment werkt het Platform samen met het ROC Midden Nederland om de SBE opleiding gezamenlijk te ontwikkelen. De opleiding sociaal begeleider met ervaringsdeskundigheid start jaarlijks in januari.

Borgen ervaringsdeskundige inzet

Bij het implementeren en borgen van ervaringsdeskundige inzet komt veel kijken. Binnen het domein van Zorg & Welzijn is het van belang om met en van elkaar te leren. En best practices te ontwikkelen. In het Platform komen dilemma’s en vraagstukken rondom het inzetten van ervaringsdeskundigheid op tafel.  Het stevig verankeren (lees de inzet duurzaam maken) van de positie van de (toekomstige) ervaringsdeskundigen is van belang. De Platform leden werken met elkaar aan het zichtbaar maken van de ervaringsdeskundige inzet binnen de teams. Dit vraagt het bespreekbaar maken van verborgen uitsluitingsmechanismen. Het in dialoog gaan over stigmatisering. En last but not least het reflecteren van teammanagers en medewerkers op het eigen handelen.

Themabijeenkomsten stagebegeleiders en leidinggevenden

Om de ervaringsdeskundige inzet te borgen organiseert het Platform Ervaringsdeskundigheid samen met de aangesloten organisaties regelmatig bijeenkomsten. Houd de website in de gaten. De volgende bijeenkomst start in het derde kwartaal van 2022.

studenten in opleiding tot ervaringsdeskundige aan de SBE-opleiding bij ROC Midden Nederland
studenten in opleiding tot ervaringsdeskundige aan de SBE-opleiding bij ROC Midden Nederland

Activiteiten

Het Platform Ervaringsdeskundigheid Zorg en Welzijn:

  • organiseert in september weer een oriëntatiebijeenkomst in samenwerking met ROC Midden Nederland over de SBE-opleiding tot ervaringsdeskundige. Tijd en plaats worden binnenkort bekend gemaakt. Deze opleiding start in januari 2023 in Utrecht.
  • organiseert 5 juli van 13.00 – 15.15 uur een  Online oriëntatiebijeenkomst voor nieuwe studenten ervaringsdeskundigheid  in samenwerking met ROC Midden Nederland over de SBE-opleiding tot ervaringsdeskundige die weer in januari 2023 start in Utrecht.
  • organiseert jaarlijks verschillende themabijeenkomsten voor stagebegeleiders van studenten die de SBE-opleiding bij ROC Midden Nederland volgen.
  • organiseert jaarlijks themabijeenkomsten voor leidinggevendenvan teams met ervaringsdeskundige medewerkers.
  • werkt samen met het onderwijs- en werkveld aan het verder ontwikkelen en professionaliseren van (erkende) opleidingen ervaringsdeskundigheid. Zo heeft het Platform ervoor gezorgd dat de beroepsopleiding Sociaal Begeleider met ervaringsdeskundigheid (SBE) in Utrecht bij ROC Midden Nederland van start kan gaan per februari 2021. Deze opleiding wordt gegeven bij het ROC op de Schooneggendreef door ROC Midden Nederland in Utrecht.
  • is betrokken geweest bij de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn MBO – AD – HBO ervaringsdeskundigheid.
  • onderhoudt contacten met het UWV, de gemeente Utrecht en ondersteunt de samenwerking tussen de aangesloten organisaties onderling en de onderwijsinstellingen.
  • biedt ondersteuning aan organisaties bij het invoeren van ervaringsdeskundigheid.
  • neemt deel aan activiteiten rondom het thema ervaringsdeskundigheid, zoals het project Maatje Achter de Voordeur van Moviera en Movisie en het project ontwikkelen kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen van o.a. de Vereniging van Ervaringsdeskundigen.
  • sluit aan bij de ontwikkelingen rond het thema ervaringsdeskundigheid en is verbonden met Enik Recovery College.