Platform Ervaringsdeskundigheid Zorg & Welzijn

Ervaringsdeskundigheid is niet meer weg te denken uit de praktijk van Zorg & Welzijn. Door de komst van integrale specialistische ggz in de wijk en het herzien van de eerste opvang van daklozen, spelen ervaringsdeskundige medewerkers een steeds grotere rol binnen organisaties.

Het Platform Ervaringsdeskundigheid Zorg & Welzijn is een krachtig netwerkverband. Er nemen elf zorg- en welzijnsorganisaties actief aan deel. Deze organisaties zijn werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang of beschermd wonen.

Het Platform is een kennisbron en functioneert als kwartiermaker voor ervaringsdeskundigheid in de regio Utrecht en als aanspreekpunt voor de aangesloten organisaties.

BGE-opleiding
BGE-opleiding

Activiteiten

  • dag van de Ervaringsdeskundige. Uitnodiging
  • organiseert regelmatig themabijeenkomsten rondom de inzet van ervaringsdeskundigheid.
  • werkt samen met het onderwijs- en werkveld aan het verder ontwikkelen en professionaliseren van (erkende) opleidingen ervaringsdeskundigheid. Zo heeft het Platform ervoor gezorgd dat de beroepsopleiding Begeleider geestelijke gezondheidszorg met ervaringsdeskundigheid (BGE) in Utrecht van start kon gaan. Deze opleiding wordt gegeven bij Enik Recovery College door ROC Zadkine uit Rotterdam.
  • is betrokken bij de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn MBO – AD – HBO ervaringsdeskundigheid.
  • onderhoudt contacten met het UWV, de gemeente Utrecht en ondersteunt de samenwerking tussen de aangesloten organisaties onderling en de onderwijsinstellingen.
  • biedt ondersteuning aan organisaties bij het invoeren van ervaringsdeskundigheid.
  • sluit aan bij de landelijke ontwikkelingen rond het thema ervaringsdeskundigheid .