Platform Ervaringsdeskundigheid Zorg & Welzijn

Ervaringsdeskundigheid is niet meer weg te denken uit de praktijk van Zorg & Welzijn. Mede door de ontwikkelingen in de regio Utrecht, waaronder de komst van integrale specialistische ggz in de wijk en het herzien van de eerste opvang van daklozen, spelen ervaringsdeskundige medewerkers een steeds grotere rol binnen organisaties.

Het Platform Ervaringsdeskundigheid Zorg & Welzijn is een krachtig netwerkverband, waar elf zorg- en welzijnsorganisaties aan deelnemen. Deze organisaties zijn werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang of beschermd wonen.

Het Platform is een kennisbron en functioneert als kwartiermaker voor ervaringsdeskundigheid in de regio Utrecht en als aanspreekpunt voor de aangesloten organisaties.

Activiteiten

  • Themabijeenkomst stagebegeleiders “hoe begeleid je een leerling die een opleiding tot ervaringsdeskundige volgt?” 

  • Je kunt je d.m.v. onderstaand formulier opgeven o.v.v. themabijeenkomst 12 september. uitnodiging stagebegeleiders 12 sept 2019
  • werkt samen met het onderwijs- en werkveld aan het verder ontwikkelen en professionaliseren van (erkende) opleidingen ervaringsdeskundigheid. Zo heeft het Platform ervoor gezorgd dat de beroepsopleiding Begeleider geestelijke gezondheidszorg met ervaringsdeskundigheid (BGE) in Utrecht van start kon gaan. Deze opleiding wordt gegeven bij Enik Recovery College door ROC Zadkine uit Rotterdam.
  • is betrokken bij de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn MBO – AD – HBO ervaringsdeskundigheid.
  • is in gesprek met de Hogeschool Utrecht over het starten van een AD-opleiding ervaringsdeskundigheid. De AD (Associate degree) is een praktijkgerichte HBO-opleiding die tussen het MBO en HBO inzit. Na afronding ontvang je een wettelijk erkend diploma: de Associate Degree.
  • onderhoudt contacten met het UWV, de gemeente Utrecht en ondersteunt de samenwerking tussen de aangesloten organisaties onderling en de onderwijsinstellingen.
  • biedt ondersteuning aan organisaties bij het invoeren van ervaringsdeskundigheid.
  • is opdrachtgever voor afstudeeronderzoek aan de Hogeschool Utrecht over de invoering van ervaringsdeskundigheid.
  • sluit aan bij de ontwikkelingen rond het thema ervaringsdeskundigheid binnen het Maatschappelijk Netwerk Utrecht en is verbonden met Enik Recovery College.